Ph. D. students of 2001:

    

 Supervisor

     An Heng-bin  Prof. Zhong-zhi Bai (anhb@lsec.cc.ac.cn)
     Cui Xing-fu  Prof. Guan-quan Zhang (cxf@lsec.cc.ac.cn)
     Guo Xiao-hu  Prof. Lin-bo Zhang (guoxh@lsec.cc.ac.cn)
     Hu Jun  Prof. Zhong-ci Shi (hujun@lsec.cc.ac.cn)
     Ji Guang-hua  Prof. Zhi-ming Chen (ghji@lsec.cc.ac.cn)
     Li Duo-quan  Prof. Ya-xiang Yuan (lidq@lsec.cc.ac.cn)
     Li Gai-di  Prof. Ya-xiang Yuan (ligd@lsec.cc.ac.cn)
     Li Gong-nong  Prof. Ya-xiang Yuan (gnli@lsec.cc.ac.cn)
     Li You-yun  Prof. Jun-zhi Cui (lyy@lsec.cc.ac.cn)
     Tian Yi-ming  Prof. Meng-zhao Qin (tymin@lsec.cc.ac.cn)
     Wang Li  Prof. Zhong-zhi Bai (wangli@lsec.cc.ac.cn)
     Wang Li-ping  Prof. Ya-xiang Yuan (wanglp@lsec.cc.ac.cn)
     Wang Long  Prof. Zhi-ming Chen (wangl@lsec.cc.ac.cn)
     Zhou Qing-hua  Prof. Ya-xiang Yuan (zhouqh@lsec.cc.ac.cn)

 


Updated Apr. 2003 About Us | Contact| News |People| Research| Useful links © ICMSEC, 2003