Master's students of 2000:

        

 Supervisor

         Guan Hua  Prof. Yi-fa Tang (guanh@lsec.cc.ac.cn)
         Han Xing-lou  Prof. Ya-xiang Yuan (hanxl@lsec.cc.ac.cn)
         Lei Xu-bo  Prof. Li Yuan (leixb@lsec.cc.ac.cn)
         Lian Wei-ping  Prof. Jun-zhi Cui (lianwp@lsec.cc.ac.cn)
         Ma Guo-xuan  Prof. Ya-xiang Yuan (magx@lsec.cc.ac.cn)
         Sun Kai  Prof. Ya-xiang Yuan (klein@lsec.cc.ac.cn)
         Wu Long-qing  Prof. Jun-zhi Cui (wulq@lsec.cc.ac.cn)
         Xu Jian-cheng  Prof. Lin-bo Zhang (xujc@lsec.cc.ac.cn)
         Zhao Jun-feng  Prof. Jun-zhi Cui (zhaojf@lsec.cc. ac.cn)

 


Updated Apr. 2003 About Us | Contact| News |People| Research| Useful links © ICMSEC, 2003